Old Farm Litunet, Rogaland, Norway

26
47
Old Farm Litunet, Rogaland, Norway
The Ryfylke Museum
 

The Ryfylke Museum is a regional museum for the municipalities in Ryfylke.
In Suldal you can visit farms from the farming community in addition to the school museum and church.
Litunet, with its wonderful views towards the Hylsfjord, is a distinctive group of farm buildings from the 1700s. 

©ryfylkefjordhotel.no/en/attractions/

 

 

Bygdetun med vertskap om sommaren.

Li ligg i Suldal kommune i Ryfylke, høgt oppe i lia på sørsida av Hylsfjorden, kring 285 meter over havet. Det særprega tunet med dei mange gamle bygningane blei freda av Riksantikvaren i 1973. I gardstunet er det 13 bygningar frå 1700-og 1800-talet, og dei rommar mykje gammalt gjenstandsmateriale. Landskapet er eit karakteristisk vestlandsk, bratt kulturlandskap med små åkerlappar, steingjerde og rydningsrøyser.

Flott utsikt!

Det har budd folk på Li like til no, men gardsdrifta er avvikla for fleire år sidan. Li fekk først bilveg i 1972. Før den tid skjedde tilkomsten anten med båt på Hylsfjorden og så gå opp den bratte vegen frå fjorden til gards, eller ved å gå frå Suldal via Tveitane. Tilkomsten skjer no med bil frå Suldal nær Suldalsosen. Følg skilta frå riksveg 13 mot Valskår.

Vegen er smal og det er få parkeringsplassar. Vegen er ikkje eigna for bubilar eller andre større bilar. Guiding i sommarsesong, sjå nettside for meir informasjon,

www.ryfylkemuseet.no ©www.ryfylkemuseet.no

About this project